EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Kultūras krustpunkti, 3. laidiens

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Kultūras akadēmija
Apraksts Kultūras krustpunkti, 3. laidiens. (2006). Sast., atb. red. J. Urtāns. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
Pases Nr. LFK TP KUL 354 2006-3
Numurs LFK 05147