EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Kultūras krustpunktu meklējumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Kultūras akadēmija
Apraksts Kultūras krustpunktu meklējumi (1998). Sast. J. Kursīte. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
Pases Nr. LFK TP KUL 354 1998
Numurs LFK 05145