EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Spogulis: Latvijas mutvārdu vēsture

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Apraksts Spogulis: Latvijas mutvārdu vēsture (2001). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts.
Pases Nr. LFK LVK SPO 726 2001
Numurs LFK 05141
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;