EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Latviešu rakstnieku portreti: Tradicionālisti un modernisti

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Latviešu rakstnieku portreti: Tradicionālisti un modernisti. (1996). Sast. B. Smilktiņa. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT LATV 802 1996
Numurs LFK 05140
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;