EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Latviešu rakstnieku portreti: Pozitīvisti

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Latviešu rakstnieku portreti: Pozitīvisti. (2002). Sast. B. Smilktiņa. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT LATV 802 2002
Numurs LFK 05139
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;