EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets"

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Sproģe, Ludmila, Vāvere, Vera. (2002). Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets". Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT SPR 932 2002
Numurs LFK 05138
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;