EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latviešu tautasdziesmas, 12

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Melne, E. (Red.). (2018). Latviešu tautasdziesmas: sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: kāzas. 2. daļa. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 12 2023
Numurs LFK 05126