EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Latviešu tautasdziesmas, 12

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Melne, E. (Red.). (2018). Latviešu tautasdziesmas: sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: kāzas. 2. daļa. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 12 2023
Numurs LFK 05126