EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Rakstītājs no Nautrēniem: Andriva Jūrdža dzīve un veikums

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Apīnis, Aleksejs, Klekere, Ināra, Limane, Lilija. (1989). Rakstītājs no Nautrēniem: Andriva Jūrdža dzīve un veikums. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK Bio API 343 1989
Numurs LFK 05121
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;