EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Latviešu literārās valodas morfoloģija, I daļa

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Paegle, Dzintra. (2003). Latviešu literārās valodas morfoloģija, I daļa. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LV DZI 740 2003
Numurs LFK 05118
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;