EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Эстонский фольклорный архив

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Тарту
Izdevējs Эстонский литературный музей
Apraksts Эстонский фольклорный архив. Тарту: Эстонский литературный музей, 1996.
Pases Nr. LFK FI EST 870 1996
Numurs LFK 05112
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;