EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Народные праздники Хакасии

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Абакан
Izdevējs Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова
Apraksts В. Я. Бутанаев, А. А. Верник, А. А. Ултургашев (1999). Народные праздники Хакасии: учебное пособие. Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. - 58 с.
Pases Nr. LFK FDV BUT 770 1999
Numurs LFK 05110
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;