EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta London, New York
Izdevējs Routledge
Apraksts Pile, Steve, Thrift, Nigel. (Eds.). (1996). Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation. London, New York: Routledge.
Pases Nr. LFK FolT MAP 532 1996
Numurs LFK 05088
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;