EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Pārcēlāji

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Mansards
Apraksts Tomsons, Ēriks, Jansons Pēteris, Pētersons, Laimonis. (2021). Pārcēlāji. Rīga: Mansards.
Pases Nr. LFK Bio TOM 436 2021
Numurs LFK 05085
Dāvinatājs Reinsone, Sanita;