EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Ārstniecības stādi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Rakstu Apgādība
Apraksts Birsinsch, J. (1934). Ahrstneezibas stahdi = Ārstniecības stādi. Rīga: Latwijas Rakstu Apgahdiba.
Pases Nr. LFK Ār BIR 815 1934
Numurs LFK 05060
Dāvinatājs Abrickis, Valdis;