EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Konferences "Akadēmija Jaunsvirlaukā" referātu tēzes un kopsavilkumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Viļņa
Izdevējs Lietuviešu literatūras un folkloras institūts
Apraksts Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Akadēmija Jaunsvirlaukā", veltīta Simona Daukanta 229. dzimšanas dienas atcerei: Jelgava un Jaunsvirlauka. Referātu tēzes un kopsavilkumi. Bilingvāls izdevums : lietuviešu–latviešu.
Pases Nr. LFK KMat AKA 050 2022
Numurs LFK 05056