EN in English

Priecīgs prāts un sātība, dara cilvēku bagātu. (LFK 556, 4503)

Rucavas garamantas II

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Vīksna, Māra, Rucavas garamantas. II [2] / sastādītāja, ievadteksta un biogrāfisko apcerējumu autore Māra Vīksna ; redaktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ; teksts: Renāte Siliņa, Miķelis Balčus ; vārdnīca: Beatrise Reidzāne ; teicēju rādītājs: Antra Upeniece ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. Rīga : Zinātne, [2022] 559 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 20 cm. Novadu folklora ; 12. grāmata . ISBN 9789934599361 (brošēts).
Pases Nr. LFK NF RU 080 2022
Numurs LFK 05048