EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Suitu novada mantojums. Suit stāst

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Alsunga
Izdevējs Etniskās kultūras centrs "Suiti"
Apraksts Suitu novada mantojums. Suit stāst / stāstu autores: Lidija Jansone, Ilga Leimane, Marija Janvāre ; literārā redaktore un priekšvārda autore Liene Markus-Narvila ; fotogrāfiju autors Dzintars Leja ; māksliniece Nataļja Štefaņuka ; ievadvārdi: Dace Martinova. Alsunga : Etniskās kultūras centrs "Suiti", [2021] 195 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm ISBN 9789934881749 (brošēts).
Pases Nr. LFK Np SU 320 2021
Numurs LFK 05032
Dāvinatājs Etniskās kultūras centrs "Suiti";