EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 26. Rakstu krājums 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs LiePa
Apraksts Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 26 (2), Folklora. Kultūrvēsture. Tulkošana. Komunikācija / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 11 redaktori] ; redaktores: Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. Liepāja : LiePA, 2021. 1 tiešsaistes resurss (299 lp.) : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 6,55 MB Resurss pieejams arī iespiestā formā.
Pases Nr. LFK LVK AK 690 2021-2
Numurs LFK 02344
Dāvinatājs Grīnvalde, Rita;