EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 26. Rakstu krājums 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs LiePa
Apraksts Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 26 (1), Baltijas jūras valstu literatūra. Teātris. Mūzika / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 11 redaktori] ; redaktores: Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; priekšvārdu angļu valodā tulkojis Renārs Voicehovičs ; priekšvārds: Edgars Lāms ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. Liepāja : LiePA, 2021. 373 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Pases Nr. LFK LKV AK 690 2021-1
Numurs LFK 02343
Dāvinatājs Grīnvalde, Rita;