EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Словарь иноязычных выражений и слов, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK UL BA 040 1966-2
Numurs LFK 02341
Dāvinatājs Bula, Dace;