EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Словарь иноязычных выражений и слов, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK UL BA 040 1966-2
Numurs LFK 02341
Dāvinatājs Bula, Dace;