EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Словарь иноязычных выражений и слов, 1

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK UL BA 040 19661-1
Numurs LFK 02340
Dāvinatājs Bula, Dace;