EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Proverbium, 17

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK TP PR 880 1971-17
Numurs LFK 02306
Dāvinatājs Bula, Dace;