EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Vermont
Izdevējs The University of Vermont
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK TP PR 880 1989
Numurs LFK 02295
Dāvinatājs Bula, Dace;