EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Latvju tautas Muzikas materiali

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. fon Grothuss
Apraksts Jurjāns, A. (1903). Latvju tautas Muzikas materiali: otrā grāmata. Rīga: A. fon Grothuss.
Pases Nr. LFK Em JURJ 730 1903
Numurs LFK 00486