EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Nomales identitātei

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Madris
Apraksts Paklone, I. (Sast.). (2005). Nomales identitātei. Rīga: Madris.
Pases Nr. LFK LF NOM 270 2005
Numurs LFK 04992
Dāvinatājs Bula, Dace;