EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Letonica, 41

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Apraksts Ostups, A. (Red.). (2020). Letonica, 41. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2020-41
Numurs LFK 04976