EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Letonica, 42

Lasītavas grāmatas

Autori            
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Apraksts Ostups, A. (Red.). (2020). Letonica, 42. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2020-42
Numurs LFK 04975