EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Domas, 1928-2

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-2. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-2
Numurs LFK 04911