EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Domas, 1928-4

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-4. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-4
Numurs LFK 04909