EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Domas, 1928-8

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Bīlmanis, R. (Red). (1928). Domas, 1928-8 Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1928-8
Numurs LFK 04905