EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Domas, 1931-1

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1931). Domas, 1931-1. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1931-1
Numurs LFK 04903