EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Domas, 1932-1

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-1. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-1
Numurs LFK 04901