EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Domas, 1932-2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-2. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-2
Numurs LFK 04900