EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Domas, 1932-3

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-3. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-3
Numurs LFK 04899