EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Domas, 1932-4

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-4. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-4
Numurs LFK 04898