EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Domas, 1932-5

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-5. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-5
Numurs LFK 04897