EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Domas, 1932-6

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-6. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-6
Numurs LFK 04896