EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Domas, 1932-7

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-7. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-7
Numurs LFK 04895