EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Domas, 1932-10

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1932). Domas, 1932-10. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1932-10
Numurs LFK 04893