EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Domas, 1933-2

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1933). Domas, 1933-2. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1933-2
Numurs LFK 04892