EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Domas, 1933-3

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1933). Domas, 1933-3. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1933-3
Numurs LFK 04891