EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Domas, 1933-9

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izdevēja literātu biedrība "Domas"
Apraksts Hermanis-Sēlis, R. (Red). (1933). Domas, 1933-9. Rīga: Izdevēja literātu biedrība "Domas".
Pases Nr. LFK TP DOM 365 1933-9
Numurs LFK 04887