EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Filologu biedrības raksti, 15

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Filologu biedrības izdevums
Apraksts Filologu biedrības raksti, 15. (1935). Rīga: Filologu biedrības izdevums.
Pases Nr. LFK TP FIL 563 1935-15
Numurs LFK 04882