EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Filologu biedrības raksti, 5

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Filologu biedrības izdevums
Apraksts Filologu biedrības raksti, 5. (1925). Rīga: Filologu biedrības izdevums.
Pases Nr. LFK TP FIL 563 1925-5
Numurs LFK 04873