EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Filologu biedrības raksti, 3

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Filologu biedrības izdevums
Apraksts Filologu biedrības raksti, 3. (1927). Rīga: Filologu biedrības izdevums.
Pases Nr. LFK TP FIL 563 1927-3
Numurs LFK 04871