EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 66-4

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2012). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 66-4. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2012-4
Numurs LFK 04867