EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 61-4

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Apraksts Jundze, A. (Red.). (2007). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 61-4. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija.
Pases Nr. LFK TP LAT 805 2007-4
Numurs LFK 04864