EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Latvijas Universitātes raksti, 732

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Cimdiņa, A. (Red.). (2008). Latvijas Universitātes raksti, 732. Rīga: Latvijas Universitāte.
Pases Nr. LFK TP LUR 700 2008-732
Numurs LFK 04856