EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Latviešu-norvēģu sarunvārdnīca

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne
Apraksts Bērugs, R., Kačevska, I. (b.g.). Latviešu-norvēģu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.
Pases Nr. LFK V LAT 802
Numurs LFK 04825
Dāvinatājs LU Latviešu valodas institūts;