EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 25

Lasītavas grāmatas

Autori                              
Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs Liepājas Universitāte
Apraksts Lāms, E. (Red.). (2020). Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 25. Liepāja: Liepājas Universitāte.
Pases Nr. LFK LVK AKT 690 2020
Numurs LFK 04739
Dāvinatājs Grīnvalde, Rita;